عاشقی

عاشقی، وقف خود خویشتن است                در تب و تاب و تپش زیستن است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در طلب، قلب خود انگیختن   است                انجماد یخ تن ، ریختن  است.

 

                                                                                   هرمز ممیزی

/ 2 نظر / 5 بازدید