آزاد شده ها

در نگاهت حس تحسین دیده ام

آرزو کردم که تکرارش کنی

 

خرمشهر را خدا آزاد کرد “

اندیشه را خاتمی آزاد کرد

دزدی و اختلاس را احمدی نژاد آزاد کرد

بنزین را روحانی آزاد کرد

بعد بنشینید و بگوئید تو این مملکت آزادی نیست

یک کم مثبت فکر کنید ."

/ 0 نظر / 141 بازدید