آزادی ۲۳

 

 

        تجارت  توسعه  صلح  و آزادی  به اتفاق هم و هماهنگ با هم رشد ميکنند.

                                                                                     جان اف کندی

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin