ديوار

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

رنگ سردي به سراپاي وجودم بسته

من ز تشييع وجود آمده ام

زير يك سايه شوم

تحت آن ياوه بوم

پس چندين ديوار

پس ديواره شيون، ندبه

پس ديواره چين

پس ديواره برلين وجود

پس ديوار فروريخته از فرط سجود.                       

 

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin