صندوق رای یا جعبه مهمات ؟

دموکراسی میگوید صندوق رای و تروریسم میگوید جعبه مهمات

          

‌اداره کشور یا با صندوق رأی میسر است یا جعبه مهمات،  دموکراسی می گوید صندوق رأی اما تروریسم می

 

گوید مهمات و دعوای اصلی بین این دو جعبه است.

 

حسن روحانی ریاست محترم جمهوری

/ 0 نظر / 13 بازدید