بذر انديشه عدالت و آزادی ۶۵

 

استبداد قانونی به مراتب بدتر از استبداد غير قانونی است . قانون نيز اگر بت شود زنجير ميشود.

                                                                                    اتين لابوئی

/ 1 نظر / 3 بازدید
lamerd online

سلام دلاور شما هم به صفوف ما بپيوند شما را شايسته لينک دادن دانسته ايم لذا برای لينک متقابل تماس برقرارفرماييد http://lamerdonline.persianblog.ir/