بذر انديشه عدالت و آزادی ۷۲

 

     آزادی هيچگاه انتظار ما را ندارد بايد در طلبش از دل و جان دريغ نکنيم چه در هيچ جائی از زوايای تاريخ سراغ نداريم آزادی و دموکراسی سهل و ساده تحصيل شده باشد .

                                                                           امرسون

/ 4 نظر / 3 بازدید
عليرضا عليدوست

درود بر هرمز .از اشنايی با وبلاگ شما بسيار خوشحال شدم. شعر فردوسی و مصدق شما نشان داد که دارای شناخت هستی. در مورد ازادی ايا تا بحال عميقن انديشيده ای که ازادی يعنی چه؟ و تعريف ان جيست؟ پيروز باشی.

عليرضا عليدوست

درود بر هرمز. از اشنايی با شما بسيار خوشحال شدم. شغر شما نشان از شناخت دارد. اميدوارم بيشتر با شما اشنا شوم.پيروز باشی.

Aria

موزيکبرایوبلاگشما:فارسی:http://persian.danceage.comEnglish:http://www.danceage.comمرسی

Aria

http://www.danceage.comموزيك