بذر انديشه آزادی ۱۱۱

 

آنچه مردم ايران در سال ۵۷ نمی خواستند همين مجموعه نوسازی توام با استبداد و فساد بود.

                                                                            فوکو در سفر به ايران

/ 1 نظر / 3 بازدید
روزبه

با تمام آرای فوکو موافقم...با گزارشی تصويری از تجمع عليه سيما به روز شدم...روزبه