عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

خوش آمدید


دریای خزر
آرشیو من
تماس با من

نویسنده هرمز ممیزی

گزیده مقالات سیاسی

 

شیوه انتخاب، سنگلاخ قدرتها
انسداد سیاسی و نتایج حاصله
احزاب انتخابات
جهانی شدن و ضرورت ایجاد اتحاد
ضرورت اصلاح قانون اساسی
طعم قدرت
درس تاریخ
نائینی یا نوری
اگر رئیس جمهور بودم

 


گزیده مقالات اجتماعی

 

چرا گره های اقتصادی ایران کور است؟
چیستی فلسفه
آشنایی با علم کلام
حکمت چیست؟ منطق کدام است؟
نقش طبقات اجتماعی در فرایند گذار به دموکراسی
دو پرسش و یک پیشنهاد
ضرورت تشکیل اتحادیه 1
ضرورت تشکیل اتحادیه 2
ضرورت تشکیل اتحادیه 3
ضرورت تشکیل اتحادیه 4
ضرورت تشکیل اتحادیه 5
خاتمی و اسرائیل
احمدی نژاد و اسرائیل
قرن بیست و یک
شیوه مدیریت خودی ها
مقام و حقوق زن
روستا محور توسعه
تروریزم
کار حکیم بی حکمت نیست
شیوه انتخاب صنعت

 


گزیده اشعار

 

میوه ممنوعه
پس لرزه
فردوسی و مصدق
سقراط
کویر
جنگ و آزادی
درس جغرافیا
قلمم با نوک سرکوفته اش می آید
لاله وش
آرمانشهر
محاکمه دیکتاتور
گالیله

 


پشتیبان بابک سیستملینک دوستان

 

مروارید عرفان
از تلخ و شاد وطنم
یک اتم
بررسی قانون
وبلاگ های به روز شده

 

لوگو دوستان

آرشیو وبلاگ اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸۶
بهمن ۸۶
دی ۸۶
آذر ۸۶
آبان ۸۶
مهر ۸۶
شهریور ۸۶
امرداد ۸۶
تیر ۸۶
خرداد ۸۶
اردیبهشت ۸۶
فروردین ۸۶
اسفند ۸۵
بهمن ۸۵
دی ۸۵
آذر ۸۵
آبان ۸۵
مهر ۸۵
شهریور ۸۵
امرداد ۸۵
تیر ۸۵
خرداد ۸۵
اردیبهشت ۸۵
فروردین ۸۵
اسفند ۸۴
بهمن ۸۴
دی ۸۴
آذر ۸۴
آبان ۸۴
مهر ۸۴
شهریور ۸۴
امرداد ۸۴
تیر ۸۴
خرداد ۸۴
اردیبهشت ۸۴
فروردین ۸۴
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢

آرمانشهر


آمار وبلاگ

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد!

  

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد     

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد       

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد   

چشم نرگس بشقایق نگران خواهد شد    

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل   

تا سرا پرده گل نعره زنان خواهد شد    

گر زمسجد به خرابات شدم خرده مگیر 

مجلس وعظ دراز است وزمان خواهد شد

ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی   

مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ؟    

گل عزیز است غنیمت شمرید ش صحبت

که بباغ آمد ا زین راه وازآن خواهد شد  

مطربا مجلس انس است غزلخوان وسرود

چند گویی که چنین رفت وجنان خواهد شد

حافظ از بهر توآمد سوی اقلیم وجود      

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

/ 1 نظر / 36 بازدید