باز هم فساد

از فساد سیاسی تا فساد اقتصادی

 

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی استان لرستان از سه تخلف بزرگ

مالی دیگر به مبلغ 65 هزار میلیارد ریال پرده برداشت . گفته میشود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است .اطلاعات 30 بهمن

/ 0 نظر / 14 بازدید