بذر انديشه آزادی ۳۲۹

ممکن است در کشوری اقتصاد آزاد باشد اما آزادی سياسی وجود نداشته باشد ولی عکس آن ممکن نيست !

                                                                   فريدمن ها

/ 10 نظر / 4 بازدید
جوجو

پس بگو برای چی اقتصاد ما مثل مغز آدمهایی که کشورمون رو اداره می کنن فلجه !!

farasoo

سلام عموهرمز!من معمولا به اينجا می آيم و می آموزم.اگر چيزی نمی نويسم بدليل آن است که نمی خواهم همينطوری حرفی زده باشم.دستتان را می فشارم.

ehsan

هرمز جان منتظر پاسخ ايميلی که بهت زدم هستم ها..

ehsan

هرمز جان معمولا عملکرد اقتصادی يک کشور تحت الشعاع بينش وتفکر سياسی دولت و حتی مردم يک کشور قرار داره و به عقيده من تازمانی که فضای باز سياسی در يک جامعه وجود نداشته باشه قطعا اقتشارد اون کشور نيز نمی تونه سير پيشرفت و شکوفايی خودش رو طی کنه....

zita

سلام.اين آقای فريدمن انگار٫در باره ايران خودمان نظر داده.

آزاده كيان

سلام.به نظر من آزادی های سياسی و اقتصادی چندان هم بی ربط نيستند ! البته دادن آزادی اقتصادي به مردم ساده تر است.اما اين را هم بايد در نظر گرفت که حرکتهای مردمی هم نيازمند پشتوانه ی مالی است.مانند حمايت جناح بازار در زمان بروز انقلاب ۵۷.برای همين اغلب ثروت در دست قدرتمندان جامعه و وابستگان حکومت پاس کاری ميشود. من هم به روزم ؛ خوشحال ميشم سر بزنی

میخ

صحيح است. احسنت!

omid

با سلام.ياد اين مطلب افتادم که يک حکومت بر پايه کفر باقی می ماند .اما بر پايه ظلم خير.موفق باشيد