بند ۴ اعلاميه جهانی حقوق بشر

هيچکس را نميتوان در بردگی نگاه داشت و داد وستد بردگان بهر شکل که باشد ممنوع است.

/ 4 نظر / 4 بازدید
هستي

سلام ... بعد از مدتی که اومدم اول شدم جمله پر از محتوايی بود ... خوشحال ميشم پيش منم بيای

North Star

گر منظور عقيده ؛ فکر ؛ انديشه و هر آنچه که در کالبد آدمی نيست باشد آری می توان چنين ادعايی داشت ولی حاکمين قادرند تنها تن افلاکی رابه بردگی بکشانند ! و نبايد هيچکس را در بردگی نگاه داشت !

سودابه

کيست که علی رابشناسد ...کسيکه روزها و ساعتها سخت کار ميکرد تا با درآمدش برده بخرد و آنها را فورا آزاد کند .. .... سخن زيبا و پر محتوا زياد است اما دل سخن پذير !!!!!!!!!!