بذر انديشه ها :عدالت و آزادی ۴۵

علت وجودی سياست  آزادی است و بهترين نمونه ( عمل ) فعاليت سياسی است .

                                                                                    خانم   هانا آرنت

/ 1 نظر / 3 بازدید
مجتبی جواهريان

سلام ميخواستم عرض کنم که در قصه ای که برای هاروت و ماروت نوشتين و منبع ان را هم از قران گفتين جز اسم هاروت و ماروت تشابه ديگری در قران نميبينيد متشکرم و خواهش ميکنم مطالب خرافاتی را به قران نچسبانيد اگر داستان واقعی ان دو فرشته را ميخواهيد به من اطلاع دهيد تا با کمال ميل برايتان بگويم