آزادی ۱۷

 

 

     آزادی فکر ِقلم ِبيان ِدين ِ کسب وکار ِلباس ِمسکن ِ ازدواج ِمال ِ آداب و رسوم‌ و

     تابعيت ِ بدون اينها قانون عدل جاری نخواهد گشت .      ميرزا آقا خان کرمانی

/ 0 نظر / 3 بازدید