آشنائی با واژه های سياسی

آپورچونيسم / ابن الوقت بودن و باری بهر جهت و بسرعت و بر حسب تغيير اوضاع سياسی يا تغيير رژيم يا زمامدار بنا به نفع شخصی تغيير عقيده دادن.

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
North Star

سلام ..... واژه گرايی .... يکی از بهترين افکار شماست . خواهشمندم باز هم ادامه دهيد . آپورچونيسم يا طرفدار حزب باد !

hpln

سلام/اکنون که می نويسم آقای معين رای لازم را کسب نکرده است.نوشتارهای پيشين و پسين طرفداران معين نشان می دهد که آنان تحريم کنندگان را مقصر شکست وی بدانند/من به عنوان يک تحريم کننده به تمامی راي دهندگان احترام می گذارم/اما علت شکست را در عدم توانايی ايشان و همراهان در قانع کردن سايرين می دانم و بس/در ضمن گويا سر جمع تحريم کنندگان بيشتر از آرای يکيايک کانديداهاست/در نهايت با پيروزی احتمالی احمدی نژاد بوی پای عفن الله کرمها می ايد/مبارک است.