بذر انديشه آزادی ۳۳۳

 

     هيچ دانی از چه باشد قيمت آزادمرد   

                            برسر خوان لئيمان دست کوته کردن است

                                                                    سنائی

/ 5 نظر / 4 بازدید
مروارید عرفان

سلام / آزادگان هميشه صادقند واز سو ء استفاده و تجاوز به حقوق ديگران بدور بوده وهمين صداقت وپاکيست که در تاريخ ماندگارشان کرده . شاد باشی

احسان

هرمز جان حتما ايميلت رو چک کن متشکرم....

bidel

سلام...آزاد مرد... مادر روزگار چند فرزند چنين زاده است؟؟؟

احمد انديشه هاي ايراني

سلام / دموكراسي زاييده آزادگي افراد جامعه به ويژه روشنفكران است/سبز باشيد

نسيم مهرباني

سلام مهربان ! بذری زيبايی افشاندی . بذری که با تمام وجود ارزشش را احساس میکنم . موفق و دلشاد باشی