ريشه های بی عدالتی و چاره کار

برای درک علل مخالفت مجلس هفتم با گسترش عدالت جنسی بين زن و مرد و راه حل اين مشکل لطفا مقالات (مغضوبين حوزه) ۲۹/۶/۸۲ و (کار حکيم) ۲۸/۵/۸۲ را در آرشيو ملاحظه فرمائيد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
احمد

سلام/پذيرش عدالت جنسی پذيرش حق زنان به قرار گرفتن در مسندهای تصمیم گیری را در پی خواهد داشت/ کم نيستند زنانی که در جايگاه رفيعتری از نظر علمی و عملی نسبت به مردان قرار دارند/حضرات در حال حاضر با نظارتهای گوناگون رقبای مرد را از میدان بیرون می کنند و به این بهانه رقبای بالقوه زن را/در يک کلام آقايان نگران مسند خويشند تا برابری/شاد زي

مريم

سلام...آرمانشهری که می گفتی اينجا بود نه....؟خيلی مطالب جالبی داره....