جايگاه رفيع نوآوران

مقام هيچکس با اعمالش مثل کسانی بالا نمی رود که کشور را با قوانين و نهاد های جديد اصلاح ميکنند.

                                                                     سيسرون

/ 4 نظر / 4 بازدید
zita

سلام.ديروز که نميشد کامنت گذاشت.به تبعيت از اسپانيش ها انگشت نشانه و قلب را روی هم ميگذارم و نيت ميکنم که امروز بشود کامنت گذاشت.

zita

کامنت پيشين يک تست بود.ودوست دارم اضافه کنم که شعری که در کامنت پيشين برای من گذاشته بوديد٫خيلی دلنشين بود. اگر اجازه بديد يکی ار بهترين نوشته های شما.

سهیل

پس ميشود نتيجه گرفت که :مقام هيچکس با اعمالش مثل کسانی پایین نمیاید که کشور را با قوانين و نهاد های جديد تخریب ميکنند.

North Star

قانونی که تبصره داشته باشد . قانون می نامند ؟ قانون يا بايد به کل باشد يا به کل رد شود . اصلاحيه و تبصره و... همه از افاضات است از برای فرصت طلبی .