کمی بیاندیشیم

" اینکه روحانی با نفت چهل دلاری چه میکند مهم است چون به نانمان مربوط است.

اینکه احمدی نژادبا نفت بیش از 100 دلار چه کرد مهم است چون به شعورمان مربوط است .

اما اینکه خاتمی در مقاطعی از ریاست با نفت 10 دلاری چه کرد و مملکت را چطور اداره کرد و تورم راحدود 12 در صد نگه داشت و البته در سال 84با بستن بودجه آن سال و صندوق 20 میلیارد دلاری ذخیره ارزی تحویل دولت بعدی داد  و برای اولین و آخرین بار رشد اقتصادی کشور دو رقمی شد به شرف و وجدان مان مربوط است و از همه مهمتر است ."

/ 0 نظر / 17 بازدید