شيوه انتخاب صنعت

بنام خدا
شيوه انتخاب صنعت و ضرورت توجه به تقسيم كار بين المللي
گرايش نا موفق به سوي خود كفائي اقتصادي و صنعتي همه سويه بازتاب طبيعي كشورهائي است كه در شرايط انزواي سياسي و بين المللي بسر ميبرند . ايران نيز طي دو دهه گذشته اين فرايند را با تمامي هزينه هايش طي كرد و سر انجام به اين نتيجه رسيد يم كه براي هميشه نميتوان با دنيا قهر نمود . ولي اكنون كه به اين خرد جمعي و لازم رسيده ايم بايد توجه كنيم كه در جهان كنوني سياست جايگزين كردن واردات به كمك توليدات داخلي تنها به اين دليل كه حالت رقابتي ندارد هرگز موفقيتي به بار نمي آورد . هر كشوري كه به نياز هاي صنعتي دنيا توجه كرده و بهترين كار كرد خود را محور قرار دهد طبعا به بهترين نتايج ممكن ميرسد زيرا هر كشوري در بخش هاي معيني از مزيت جهاني برخوردار است و همواره پرثمرترين فعاليت هر كشور فعاليتي است كه با منابع و عوامل موجود در آن كشور همخواني داشته باشد ولي تقلا كردن براي توليد كالاهائي كه كشورهاي ديگر بهتر توليد ميكنند فقط باعث ميشود كه نهايتا سطح آسايش و رفاه عمومي به دليل هزينه هاي هدر رفته و كم بازده افت نمايد .داشتن جايگاه در نظام تقسيم كار بين المللي فقط بخاطر كسب سود بيشتر نيست بلكه تسهيل دستيابي به اهداف اجتماعي و رفاهي بصورت فرا گير نيز ميباشد .
ميدانيم هنوز اتومبيل سوئيسي به بازار نيامده اما از ديرباز ساعت سوئيسي بازارهاي جهان را به خود اختصاص داده است ولي ما نيروي كار و سرمايه وتوليد خود را با پرداختن به اموري كه توان رقابت با ديگران نداريم سالهاست كه دائما تلف ميكنيم .البته اين نقد بدان معنا نيست كه ما در هيچ زمينه صنعتي توان رشد وترقي نداريم برعكس به گمان نگارنده ايران در صنايع گاز ونفت تا كنون موفق بوده و حق بود بجاي اتومبيل سازي و يا به موازات آن به گسترش پالايشگاهها همت ميداشتيم كه لااقل بنزين اش را از خارج وارد نكنيم و براي بازارهاي همسايه كه بطور كاملا طبيعي به مواد سوختي ايران توجه دارند اين نيازشان را قاچاق مواد نفتي تلقي نميكرديم .فن آوري اطلاعات و بهره برداري از انرژيهاي نو واحيا شدني نيز بدلائلي چند از جمله تازه بودن و ضرورت عقب نماندن ايران از اين قافله ارزش خطر كردن و آزمودن وتوجه و حمايت بي دريغ دست اندر كاران را دارد كه خوشبختانه آقاي رئيس جمهور در جلسه روساي دانشگاهها و در پاسخ به نامه پژوهشگران حوزه بر اين دو موضوع مهم و نياز اساسي كشورتاكيد ورزيدند
كارشناس ارشد مديريت هرمز مميزي.

/ 0 نظر / 5 بازدید