سنگسار

STONING TO DEATH  سنگسار

فقها بر این باورند که احادیث را با قرآن مقابله کنید اگر مطابق قرآن باشد صحیح وگرنه جعلی و دست ساز است . وقتی آقای لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه صراحتا گفت " خجالت نمیکشیم حکم سنگسار را اجرا کنیم نگارنده برای آنکه تحمیل عقیده خود بر قرآن نکرده باشم با مراجعه مجدد به قرآن مجید مشاهده نمودم که واژه سنگسار پنج بار به ترتیب زیر : سوره کهف آیه بیست ، سوره مریم آیه 46 ،سوره شعرا آیه 116، سوره یس آیه 18 و سوره دخان آیه 20 بکار رفته ولی نکته جالب توجه اینکه از دیدگاه الهی هر پنج بار عمل سنگسار حرکتی استکباری ، زشت و کراهت آمیز است که از ناحیه فرعون و یا کفار برای تهدید خداپرستان نازل شده است . حال ببینیم چرا علمای شورای نگهبان که میباید انس با قرآن داشته باشند تحت تاثیر حدیثی منقول از عایشه صراحت قرآن را نادیده گرفته و عمل وحشیانه سنگسار را قانونی نمودند.

 

از عایشه نقل شده است[۱۱][۱۲]:

وقتی آیات مربوط به رجم (سنگسار) و "رضع کبیر" نازل شده بودند، آنها را بر روی کاغذی نوشته بودند و زیر بالین من قرار داشت. بعد از وفات پیغمبر، درحالی که ما مشغول به سوگواری برای پیغمبر بودیم یک بز آن قطعه کاغذ را خورد.

 

یکى دیگر از شاهکارهاى عایشه این است که مى‏گفت:

زن مى‏تواند پسر بالغى را شیر دهد و با این شیر دادن، آن پسر به منزله فرزند او مى‏باشد! او براى این ادعایش هم به قرآن

 

(!) و هم به سنت استشهاد مى‏کرد.

الف - قرآن: عایشه مى‏گوید:

که آیه رضاع کبیر یعنى زنى جهت محرم شدن، پسر بزرگى و یا مردى را شیر دهد!

 11-  سنن ابن ماجه جلد دوم  صفحه  39  چاپ کراچی11 

12 – مسند امام احمد جلد 6 صفحه 269 چاپ بیروت

/ 0 نظر / 18 بازدید