بذر انديشه عدالت وآزادی ۸۷

 

                آرمان آزاديهای فردی نيازمند دولتی توانا و فعال است .

                                                                                    جان گری

/ 2 نظر / 3 بازدید
یک رهگذر

سلام دوست خوب . از اينکه در کشوری که زندگی می کنيم عوامل جامعه هريک در ما موثرند شکی نيست . جامعه وقتی از قانونی بسته و منجمد پيروی کند مسلمآ افراد آن جامعه در بند و زنجير خواهند بود و برعکس آن نيز. افراد را در قفس نگه نداشته بلکه به گلستانی باز هدايت شان می کند.در قفس رنج و غم و ملالت و اندوه نصیب مان می شود . ولی در گلستان شادمانی و شعف . اینکه می فرمایید وطن چتر نجات ماست .هزار آفرین به شما که بسیار تا بسیار تشبیه زیبایی ست ....... موفق باشید

leila

سلام ممنون که سر زدی