بذر انديشه آزادی ۲۷۶

آزادی سياسی بطور کلی بدان معناست که افراد حق داشته باشند در حکومت مشارکت کنند و اگر اين مفهوم سلب شود چيزی از آن باقی نخواهد ماند.

                                                               هانا آرنت

/ 5 نظر / 4 بازدید
علی

سلام دوست عزیز / خوشحالم دوباره برنامه ی نوشتن روزانه به راه افتاده

اردشیر

حرف درستی زده....ولی در اين مورد هم ميشه توضيح بدين برای ما که حکومت اسلامی داريم اين آزادی چه طور تعريف ميشه؟

بنده خدا

فکر کنم بين اينکه *حق داشته باشند* و *شرکت کنند* خيلی فاصله هست!

ياور .م

درود ... آری با شما همداستانم ... اين روش شما بسيار مفيد است ... من از شيفتگان شما شده ام و به تارنگارتان نيز پيوند داده ام ...در اين هاون گاه .خواندن نوشته های چون شمائی از خستگی آدمی می کاهد.. شاد زی

aminmoj

به اردشير خان : آزادی سياسی يه تعريف کلی داره و شامل همه انواع حکومت ها ميشه.