بذر انديشه آزادی ۲۷۴

هدف دموکراسی نمايان کردن خواست مردم است آنگونه که هستند نه کمک به آنچه مردم ممکن است بشوند و يا ممکن است بخواهند که بشوند.

                                                                        مکفرسون

/ 2 نظر / 3 بازدید
ذهن سيال

دموکراسی رو با اين تعريف تا کجا می‌شه پيش برد؟ نقش تبليغات و آموزش‌ها چه می‌شود؟

farasoo

سلام! مقاله چی شد؟