بذر انديشه آزادی ۲۱۸

تحقق دموکراسی مستلزم سه چيز است:

اول حق رای عمومی دوم بحث آزاد در باره سياست سوم آزادی کامل احزاب.نظامی که يکی از اين وسائل را نداشته باشد غير دموکراتيک است .

                                                                        رابرت مک آيور

/ 9 نظر / 3 بازدید
نازنین

کاش ميشنيدند ... ديگه سر نمی زنی . نوشته هام مثل قبل جالب نيستن ؟.... که بايد اميد به زندگی بست ... آبی آرام بلند بلاخره از اميدواری ميگويد . سر بزن .منتظرم

payman

سلام استاد. برای کامنت زيبايتان يه کامنت گذاشتم وقت نموديد يه سر بزنيد ... قربانتان پيمان

farasoo

خب راستش من چندان با دموکراسی ليبرال جور نيستم..اينو قبلا هم نوشتم...

باران

فراموش کرديد دوست عزيز بنويسيد بدون تبصره و اما و اگر. همان طور که انسان مختار است اما وای به روزی که آن کند که ما نخواهيم. اينست که حتا جوامع دموکرات را هم زير سوال می برد. زير تيغ سوال شايد.

zita

پس دستيابی به نخستين وسيله آزادی٫ يعنی داشتن حق رای عمومی در افغانستان را بهم شادباش بگوئيم

مديار

سلام . خوب ما که مشخصا هيچکدام را ندارم

هادی

خوب به سلامتی ما که کاملا دومکراتيم!

یه رهگذر(الف -ن)

سلام دوست محبوب وگرامی . گاه بخاطر جو سياسی جامعه . گفتن واقعيت نیز رنگ سياسی بخود می گيره