سيد جمال الدين اسد آبادی و مراحل آغازين تهاجم فرهنگی

درس جغرافي(۱)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

كــــــنار رود ســـــــــن مــــاوا گرفته            

؛هوگو؛ يک شاخه گل را پرورانده

“كوزت“ وار او گلش را دوست ميداشت

          بــــــــــــه گلدان دلش آن ريشه ميكاشت

“جــــــمال الدين“ براو گاهي گذرداشت 

           و از حـــــــــــال و هــواي او خبر داشت

ز تــــــــــــــاريخ و زجغرافي ز شيمي 

            بـــــــــــدون  وحشــــــت از تكفير ديني

به يـــــــكديـــــــــگر تبادل مي نمودند 

            تـــــــــــمدن را تـــــــــــعامل مينمودند

شـــــــــبي ويكتور هوگو آن شاخه گل 

            به سيــــــــــــــد داده بـــر قلبش بزد پل

جــــــــــمال الدين از آن مغرب گذر كرد 

             بــــــــــه سوي نــــيل تاريخي سفر كرد

درون مصـــــــــر سفلي او حضر كرد 

             حـــــــــــضورش شيخ قاهر را خبر كرد

بــــــــه الازهـــــــر گليم رحل انداخت  

            مــــــــــــــعارف  را به پيش اهل انداخت

مـــــــدرس بود و شوق دانش و درس 

           زتــــــــاريــــــخ و ز جغرافي بزد فحص

كــــــره “ بـــــا خود به مسجد آورنده

             زمــين در ذهـــــــــــن پويا پرورنده

ولــــــــي مـــــــلا و شيخ قشري شهر 

          نـــــــــبرده انـــــــــــدكي از علم او بهر

چــــــنان آشـــــوب و غوغائي بپا كرد

           كــــــــــــــه “سيد“ را ز الازهر جدا كرد

شبيــــــــخون زد به دانشجو تشر كرد  

         تــــــــــــهاجــــم او به فرهنگ بشر كرد

(۱) امروز مراحل انجامين را با تهاجم به فرهنگ دموکراسی ميگذرانيم.

/ 10 نظر / 4 بازدید
farasoo0

سلام! ممنون که اين شعر را اينجا هم آورديد.من نيز متن کلملش را در وبلاگ گذاشتم.اميدوارم از من دلخور نباشيد.

armaan

سلام..شعر زيبايی بود و قابل تامل...به اميد فردای روشن برای من٬تو و تمام مردم دنيا

farasoo0

سلام.مصيبت وارده را از صميم دل تسليت عرض می کنم.روحشان شاد...از شمار دوچشم يک تن کم/ وز شمار خرد هزاران بيش...

من

قشنگ/ولی دروغ چرا من ان جمله اخر رانفهميدم

aminmoj

آقای رياضيمون گفتن که جغرافی خوب نيست، تاريخ از آن هم بدتر است.

كرگدن

درود بر يار عزيز و فرهيخته ام جناب مميزي ... شرمسارم از اينكه مدتي را نتوانستم در خدمت باشم و از نوشته هاي نغز شما بهره جويم .... يار عزيزم آقاي مميزي گفتني ها در مورد فرهنگ بسيار است . تهاجم فرهنگي ! ... چه كساني هستند كه فرهنگ ميسازند ... نام كمپاني ساخت فرهنگ چيست ؟ ... جامعه .. مردم ... مردم به چه مي انديشند ؟ ... اين مردم كجا هستند ؟ ... دوست عزيزم ... از معدود كساني هستيد كه در اين دنياي مجازي نوشته هايم را درك ميكند و من چنين يار عزيزي را به راحتي از كف نخواهم داد شما تنها كسي بوديد كه حدس زدم سيعدي

كرگدن

سيرجاني را ميشناسد .. چرا كه ديگران آن شعر را تا آخر نخوانند .. كسي كه سيرجاني را بشناسد با ولع شعرش را هرچند طولاني ، ميخواند .. ديگران آن شعر را نخوانند پس نظري هم نتوانستند بدهند .. گاه از خويش ميپرسم ؟ چرا بر خويشتن هموار بايد كرد ، رنج آبياري كردن باغي ، كز آن گل كاغذين رويد «مك نيس »... بدرود...

Mahmoud Dehgani

اين ايميل های جنابعالی نا خوانا هستند. چاره ای برای فونت بکن لطفا

آقا خره

با توجه به سابقه اينجانب در ايجاد انقلاب و کودتا در تاريخ از ۴۲ تا ۵۷ از آشنايی با شما خوشوقتم .