نگاه متفاوت

نگاه روحانیت آگاه و مردمی

دو اصل طیب و طاهر حریت و مساوات (آزادی و عدالت) از مبادی حکومت مشروطه است :

اول اصل مبارک حریت  یعنی آزادی رقابت ملت از عبودیت سلطان و رقیت منحوس فرعونی .

دوم اصل طاهر مساوات  یعنی مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام عامه.

                                             علامه میرزا محمد حسین غروی نائینی

 


نقد و نظر ( 2) | ۱۳۸۴/۳/۱۸ - هرمز ممیزی |لینک به نوشته

 

نگاه روحانیت حاکم به مردم

مردم بلاواسطه یا به واسطه نمایندگانشان بعنوان مولی علیهم/ حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی را ندارند برسمیت شناختن چنین حقی برای مردم یا نمایندگان مردم به منزله نفی ولایت و خروج مردم از عنوان شرعی (مولی علیهم) است.

                                                         آیت الله  محمد مومن قمی

/ 0 نظر / 17 بازدید