آزادی ۲۰

 

 

پيروزی آزادی و شناخت و احترام به حقوق افراد هيچ يک بدون دردسر نيست. غلبه بر استبدادهمواره مبارزه ميطلبد.

                                          نای بن سلون (حقوقدان برجسته اسژانيائی) 

/ 1 نظر / 3 بازدید
يك كلام

مژده مژده قسمت اولش را گذاشتم رو سايتم. خوشحال ميشم نظرتتون را بدونم. مرصی از اینكه به من سر زدي