بذر انديشه آزادی ۲۸۴

     توآزادی و  هرگز  هيچ  آزاد          نتابد همچو  بنده  جور و بيداد

                                         ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانی

/ 3 نظر / 4 بازدید
MONJI

با درود به شما و همه ايران انديشان

zita

سلام.حالتون چطوره.اين بيت شعر را حتی من بی ذوق هم خوب ميفهمم.اگرچه به اجبار جور و بيداد را تاب ميآوريم ولی دردمان ميآيد.