نقل از وبلاگ حميد خان فراسو

تشيع و دموکراسی ( ۱ )

 

اين عنوان آخرين سخنرانی دکتر سروش از سلسله گفتارهای مربوط به اسلام و دموکراسی ست که اخيرا در محل آمفی تئاتر دانشگاه سوربن ايراد گرديده است.جان کلام وی در اين گفتار ، طرح موانع ويژه ای ست که برای رسيدن به دموکراسی ، پيش روی جهان تشيع قرار دارد.اين موانع به زعم او چنين اند : امامت ، ولايت و مهدويت.اگر مهمترين وجه روشنفکری ، پرسشگری از يقين های جزميت يافته باشد ، می توان با اطمينان چنين نوشت که برنده جايزه اراسموس۱ در گفتار تازه اش توانسته است تا حدود زيادی به اين موقعيت نزديک شود.با اين همه نمی توان از ابهامات بی شماری که در مباحث کلامی اين گفتار به چشم می خورد ، به سادگی عبور کرد! قطعا خود ايشان نيز در فرصت های مقتضی با دقتی دوچندان به بسط اين تئوری خواهند نشست و زنگار ابهام را از چهره آن خواهند زدود. نيز شايسته است ايشان توضيح دهند عليرغم فقدان اين موانع در ميان اهل سنت ، چرا هنوز به لحاظ دستيابی به دموکراسی ، جهان تسنن برتری ويژه ای نسبت به جهان تشيع ندارد؟! دو ديگر اينکه آيا فهم مترقيانه اقبال از خاتميت ، فهم مسلط اهل تسنن از اين مفهوم است؟ اگر نيست ، چگونه ايشان چنين درکی از خاتميت را که به نظر با انديشه دموکراسی سازگار می نمايد (؟) در کنار فهم عوام از مهدويت در جهان تشيع می نشانند و نتيجه می گيرند که مهدويت با انديشه دموکراسی و رهايی ( رهايی ؟ )قابل جمع نيست؟!آيا منصفانه تر نبود فهم روشنفکران جهان تشيع از مهدويت در کنار فهم اقبال قرار می گرفت؟!

گذشته از مباحث کلامی ، اين گفتار را می توان از دريچه هايی ديگر نيز مورد مداقه قرار داد.منظور من در اينجا ، مشخصا فلسفه سياسی مستتر در اين گفتار است.من فکر می کنم مشکلی که در نگاه دکتر سروش وجود دارد ، تلقی خاص ايشان از دموکراسی ست که مانع برقراری رابطه ای معنا دار ميان اسلام بعنوان يک نگرش ويژه هستی شناسانه با دموکراسی می شود.واقعيت آن است که دموکراسی در نگاه ايشان مقيد است به ارزش های ليبرالی که در فهم ويژه ای از جهان ريشه دارند.ارزش هايی نظير آزادی ، مدارا ، مالکيت ، حريم خصوصی ،....البته روشن است كه ارزشهاي ياد شده ، ارزشهاي انحصاري ليبراليسم محسوب نمي شوند اما در اين مكتب معناي ويژه اي دارند كه آنها را از تعاريف شان در ساير مكاتب متمايز مي كند .ايشان خود نيز به چنين امری واقفند و دقيقا از همين روست که در اين سخنرانی که من گزارش آن را در سايت اختصاصی شان خوانده ام ، حداقل يکبار بر اين برداشت مهر تاييد می زنند.آنجا که می فرمايند:

  • ..يک دوره ديگری را نيز پشت سر گذاشتيم که در آن عده ای در کشورهای  عموما اسلامی / عربی و کمتر در کشور ما بدنبال استخراج دموکراسی از اسلام بودند ، يعنی می خواستند بگويند همان چيزی که در مکاتب ليبرال دموکراسی هست می توان از تعاليم اسلامی بيرون آورد و استخراج کرد..

 مغالطه ای چنين  آشکار آن هم از سوی متفکر باريک انديشی چون او بعيد می نمايد. باور کردنی نيست که ايشان توجه نداشته باشند وقتی از دموکراسی سخن می گوييم ، تنها به مدلی برای اداره جامعه اشاره کرده ايم که برپايه وفاق استوار است. دموکراسی در اين معنا به منزله يک روش طرح می شود که می تواند متناسب با فرهنگ های گونه گون ، پذيرای صفات و يا قيود گونه گون باشد.به اين ترتيب ، ليبرال دموکراسی تنها صورتی از دموکراسی ست که بر پايه تلقی خاصی از هستی استوار گرديده است و درحوزه فرهنگی خاصی از جهان نيز به ثمر نشسته است. اکنون می توان فهميد وقتی که ايشان می گويند: «..من به جرات می توانم بگويم اقليتی از روشنفکران مسلمان و متفکران جهان اسلام ( ايران و عرب و ترکيه و غيره ) اکنون در اين فکر هستند که مبانی بنيادين دموکراسی را از اسلام استخراج بکنند.کم و بيش ما به اجماعی رسيده ايم که اجماع ميمونی ست که به ما می گويد آن کار ناشدنی ست و محکوم به شکست است..چقدرحرف درستی می زنند اگر جای واژه دموکراسی را در اين بند با ليبرال دموکراسی عوض کنيم. آری درست است ! استخراج مبانی بنيادين ليبرال دموکراسی از اسلام کاری نشدنی ست و محکوم به شکست است. اما اگر  همانگونه که گفته شد ، دموکراسی تنها روشی برای اداره جامعه باشد که برپايه وفاق استوار است ، چه کسی می تواند بگويد چنين امری در اسلام بی سابقه است؟ مسلما اگر فاصله دموکراسی صدر اسلام که در قالب بيعت و شورا متجلی شد با فهم امروز ما از دموکراسی ، کمتر از فاصله دموکراسی آتنی با اين معنا نباشد ،  بيشتر هم نخواهد بود!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱.اين جايزه هرساله از سوی بنياد اراسموس در هلند به کسانی اهدا می شود که کار مهمی در حوزه فلسفه و علوم انسانی انجام داده باشند.دکتر سروش به همراه خانم فاطمه مرنيسی و صادق جلال العزم بطور مشترک موفق به دريافت اين جايزه در سال ۲۰۰۴ شدند.

/ 6 نظر / 4 بازدید
علی

سلام.خوشحال ميشم به وبلاگ من هم يه سری بزنيد. لطفا با ديد مثبت به مسئله نگاه کنيد. www.pool-dar-shavid.blogfa.com

aminmoj

پس حالا که اینطور شد منم نظری رو که تو وبلاگ حميد آقا دادم بی کم و کاست همينجا کپی می کنم! : ما که هرکار می کنيم نمی تونيم همين دموکراسيِ خالی رو از اسلام استخراج کنیم چه برسه به لیبرالش. به نظر من که اگه بخوایم یه حکومت دموکراتیک داشته باشیم باید اول حساب اسلام رو از حکومت جدا کنیم که البته این به معنی رجحان نظام ارزشی مدرن بر دینی در زمینه حکومته. ضمن اینکه تجلی دموکراسی صدر اسلام رو شاید بشه در ایده آل ترین حالت تو حکومت مشروطه دید که اونم فقط نزدیک به معیارهای حکومت دموکراتیک بود. تازه آخر و عاقبت حکومت مشروطه رو هم که دیدین دیگه ... به نظر من که اشکالات وارده از طرف نوری قبل از شلیک های لیاخوف، مشروطه رو به توپ بسته بود!

بهرام

درود استاد .... ولي آخه شيعه كه با وجود امامت و ولايت و مهدويت جايي براي دفاع نداره !

نسيم مهرباني

در هيچ دينی هم به اندازه اسلام توجه به حقوق افراد و اجتماع نشده و همچنين در هيچ مکتبی به اندازه اسلام به رای فرد اهميت داده نشده که در قالب شوراها اشاره نموديد . ...

نسيم مهرباني

سلام مهربان ! من پيشنهاد ميدم جناب دکتر سروش يکبار ديگه تاريخ اسلام رو برای چندمين بار بخوانند . اگر در تاريخ حکومتها که بر اساس اسلام بنا شده است افراد فرصت طلب از قوانين و احکام آن به نفع خود از آن استفاده ابزاری کردند و يا با سنگ اندازی و يا بهانه تراشی مانع ايجاد کردند دليل بر عدم توجه به دمکراسی نيست . اديان آسمانی همه برای رساندن انسان به آرامش و سعادت تدوين گرديدند . و سعادت و آرامش جز با تربيت انسانهايی مسئول و آگاه به مهارتهای زندگی در کره خاکی به دست نخواهد آمد . ...

نسيم مهرباني

چقدر خوبه قبل از هر نقدی يکبار ديگه برای چندمين بار منشور حکومت دينی - نهج البلاغه- رو بخونيم و همچنين قران رو به عنوان راهنمای عملی فردی و اجتماعی بخوانيم . جنگ هفتاد دو ملت را همه را عذر بنه / چون ندیدن حقیقت ره افاسنه زدند ...... مشکل اينجاست که ما خود ميدانيم که دين بهانه است است در دست دنيا خواهان و قدرت مداران نمونه آن را در کشور خود شاهد بوديم و هستيم . اگر در همین چند سال گذشته مدعیان درست عمل می کردند اینگونه در توصیف دمکراسی نمی ماندیم و اگر حکومت بر اساس دستورات الهی در قران و ديگر کتب آسمانی ( البته بدون تحريف ) بنا شود خواهيم ديد که همه جهان در صلح و آرامش و نشاط خواهند زيست . هيچ حقی ضايع نخواهد شد و هيچ خونی به باطل بر زمين ريخته نخواهد شد و هيچ شکمی گرسنه سر بر زمين نخواهد گذاشت ولی در اين صورت مدعيان مردم سالاری و قانون داری از چه بگويند ؟؟؟ اسلام دين رشد و آگاهی است و زنده و پويا و اگر مسلمين چنين فرصتی بيابند که رشد نمايند و آگاهی پيدا کنند آنگاه حاکمان چگونه به اهداف سودجويانه خود برسند ؟؟؟؟دلشاد و موفق باشی دوست روشنگر من