آئينه تاريخ

  

  از حسنک وزير تا داريوش فروهر

  به تاريخ بنگر که آئينه است           کتاب ار نباشد بهر سينه است

  اگر غزنوی بر حسن جور کرد           ملک شه دسيسه وگر شور کرد

  و خواجه نظامش به تبعيدکرد          سيه روزگارش شب عيد کرد

  اگر ايلخانان جوينی کشند              ويا مجد يزدی به آتش کشند

  اگرشه صفی رااشارت بس است     که سردار ايران۱ بدون کس است

  قجرديگ جوشاند ودر آن قوام           نياورد با  خانمانش   دوام

 و قا ئم مقام آن وزير عظام                که با مکر ظالم بشد او به دام

  امير فراهان  فراوان ستم               کشيد ونياورد از سينه دم

  مصدق به تبعيد وزندان رسيد          مکذب به تحسين  رندان رسيد    

  وليکن سرانجام و فرجام کار            بخوان وبدان و به ذهنت سپار

  که تاريخ آئينه است ای عزيز            به نزد بزرگان واهل تميز

  نه از خون سامی گذر ميکند            نه از داريوش او حذر ميکند

  کنون نوبت اين دو پروانه است          که آتش بجانشان دليرانه است

  فروهر دليرانه در خاک رفت              ز پروانه آتش به افلاک رفت

  که گرد آفريد زمانه توئی                  همان مرغ آتش بخانه توئی

  به مردان تو غيرت عطا کرده ای         زنان را حميت به پا کرده ای

  زنانشان چنين اند ايرانيان                تفو بر اجانب   انير انيان

  تو آرش پدر را کمانگير دان                پرستو به مادر تو ققنوس خوان   

 

 • ۱-امامقلی خان فاتح جزيره هرمز از چنگال پرتقاليها وفرمانروای فارس که فرزندانش به اشاره شاه صفی نابود شدند.

   

   

   

   

   

   

   

   

    

/ 10 نظر / 4 بازدید
ققنوس

درود بر شما.......اگر در بين شاهان عدل معنا داشت ايران به اينجا نيم رسيد. ......اگر كسي از اينكه نتيجه كارش مثبت و قابل قدرداني است كه به اينجا نمي رسيديم........در يك كلام....به نظر من از ماست كه بر ماست........موفق باشي

aminmoj

قطعا درش خيريتی نهفته ... راستی آقای مميزی اون عزيزخان امروز يه سی دی باسه من آورد که رسما منو شوکه کرد، بنابراین نشستم و تنها تنها حسرتِ حرکتِ بی موقع قطارمو خوردم.

pooneh

مطمئن نيستم ولی حدس ميزنم بيت آخر برای جايزه دويچه وله باشه درست حدس زدم؟

pooneh

فکر کنم اشتباه کردم... کامنت قبلی را حذف کنيد ايضا همين يکی ... پرستو منظورتون پرستو فروهر بود اگه اشتباه نکنم ( از عواقب کامنت شتابزده !)

احسان

تاريخ و تمدن و گذشته باعظمت ايرانی خود نشان از دلاوريهای مردمانی دارد که چيزی جز تحقق آرمان کهن آزادی اين ارزشمند ترين هديه خداوند به انسان را طلب نکرده اند مردمانی که در آتش آزادی سوختند تا زمانی ديگران از گرمايش لذت ببرند . ياد و خاطره تمامی این انسانهای بزرگ گرامی باد.راستی هرمز جان من يه سری از چيزهايی که خواستی واست به ايميلت فرستادم در ضمن خوشحال ميشم توی گروهی که واست کارت دعوتش رو فرستادم عضو بشی متشکرم. انديشه ات سبز

joojoo

دکترای افتخاری را هم سخت پايه ايم !

joojoo

بهنود نوشته بود که فروهر گفته : « اين سرزمين روزي با ما يا بي ما، آباد خواهد شد. آزاد خواهد شد »

امیر

روحشون شاد و راهشون پر رهرو.خدا عمرت بده که يادشون رو زنده نگه ميداری

مانیا

خوشا نام ايرانيان در جهان....به کشتار مرد سخن و زبان