بمناسبت روز دلدادگان

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بر ملا کن راز پنهان دلم

چون تو میدانی تمنای دلم

ماجراهای بزرگی در سرم

ماجراهای لطیفی در دلم

ماجراهای بزرگی در جهان رخ میدهد

ماجرای کوچک دل هم جهانی دیگر است

عشق آخر، آخرین عشق منی،

آخرین عشق بزرگ زندگی!

با نوازش زندگی را شاد کن

با نوازش کومه ام آباد کن،

زیر هر سقفی که شاعر زنده شد

زیر هر طاقی که شاعر زیسته

بیگمان در این فضا« زن» حاکم است

و پسر ها دامن دختر به تن پو شیده اند.

ماجراهای بزرگ زندگی

ماجرای کوچک دلهای عاشق را

به نسیان نسپرد.

کوله بار پیری و افسردگی

با پریرویان شکوفا میشود،

عشق پیری، واپسین عشق حیات،

اینک از قرنی به قرنی،

اینک از فصلی به فصلی میرویم.

 

دیماه 77- ژانویه 99

 

/ 0 نظر / 3 بازدید