بودجه و تبصره هايش

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

برغم توصيه هاي مكرر منتسكيو كه سرًعظمت و انحطاط اقوام و ملل را در روح القوانين هوشمندانه به تصوير كشيده و متجاوز از دو قرن است در پارلمانهاي جهان بويژه هنگام طرح لايحه بودجه با نقره داغ كردن مردم ستيزان و نهادهاي وابسته به آنها به گسترش آزادي ، توسعه خلاقيت و نهايتا ترقي و پيشرفت كشورشان مبادرت مي ورزند.متاسفانه در پارلمان ايران كه كليه لوايح و طرحهاي قانوني دو شوري هستند لايحه بودجه يك شوري است يعني يكبار در صحن علني مجلس مطرح مي شود و بمنزله آش قبلا پخته ايست كه نمايندگان ملت چاره اي جز بلعيدن آن ندارند. جامعه امروز ايران جامعه ايست در حال گذار از خودكامگي به مردم سالاري با بخيه زدن به مصوبات گذشته كه عميقا نشان از خودكامگي و استبداد فردي و گروهي دارد نمي توان مشكلات جاري را بصورت ريشه اي حل كرد ولي براي تسريع در امر اصلاحات اگر درد اصلي جامعه را كه همانا خودكامگي است از ياد نبرده هدف قرار دهيم آنگاه به عوامل و ابزار تداوم خودكامگي يعني مجمع تشخيص مصلحت قوه قضاييه ، شوراي نگهبان و صدا وسيما مي رسيم كه طبعا هرچه تقويت مالي و پشتيباني قانوني شوند بر مقاومشان بزيان آزادي و مردمسالاري افزوده مي گردد.

شيوه بودجه نويسي در ايران فعلا بصورت ماده واحده ايست كه فقط سر جمع دريافتهاو پرداختهاي كل كشور شامل بودجه عمومي دولت ، بودجه شركتهاي دولتي و بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت را به اطلاع و تائيد نمايندگان ملت مي زسانند و نمايندگان در تبصره هاي بودجه فرصت ناچيزي براي مانور بنفع مردمسالاري يا به زيان مردم ستيزي دارند. بويژه كميسيون امور مالي و اقتصادي نيز در دست جناح راست بوده حتي اميد اندكي به جوانه زدن نهال آزادي وآزادگي در آن متصور نيست. در اين شرايط وظيفه نمايندگانست كه حتي المقدور لايحه بودجه را نظير ساير لوايح بصورت دو شوري مورد تدقيق و امعان نظر قراردهند ولي اگر موفق به انجام اين مهم نشوند لااقل بعنوان بخيه بر اين جامه پوسيده و دريده مي توانند با تدوين يك تبصره اين چهار نهاد مردم ستيز را در رديف شركتهاي زيان ده دولتي قلمداد نمايند بلكه مشمول نظارت و كنترل ويژه موسسات زيان ده قرار گيرند ثانيا براي كنترل بيشتر صدا وسيما و قوه قضائيه را موظف نمايند در آمد هاي اختصاصي خود را بحساب در آمد عمومي دولت واريز نمايند. نهادهاي مذكور در مقام عمل و اجرا ثابت كرده اند كه نه تنها اعتقادي به مردمسالاري ديني بنحويكه آقاي خاتمي توصيف كرده اند ندارند بلكه جدا هوادار مردم ستيزي طالباني به شيوه ايكه آقاي دري نجف آباد تشريح و تشويق فرمودند مي باشند.

 

 


1- خبرنامه جبهه ملي ايران ، دي ماه 1380

/ 2 نظر / 4 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

salam be maa ham sar bezanin