دشمن تراشی

 

دشمن سازی / دشمن تراشی / The paranoid style

 

 

به موجب این راهکار، ملت به عنوان ملتی محاصره شده و در معرض خطر

 

از سوی دشمنانی از داخل و خارج توصیف میشود که نتیجتا نظامی کردن

 

به عنوان تضمین امنیت برای ملت ، تحمیل و پذیرفته شود ،این سیاست

 

مختص به ایران در سی سال اخیر نیست که از بس تکرار کرده اند و گفته

 

اند هر چه فریاد دارید برسر آمریکا بکشید کم کم به واقعیت تبدیل شده،

 

در کشور آمریکا نیز تاریخی طولانی دارد و معمولا محافظه کاران به

 

 عنوان تدبیری برای ادامه حکومت از این شیوه بهره می جویند و احتمال

 

خطرات بسیار زیاد واقعی یا تصوری را نسبت به وحدت و ثبات مردم برجسته میسازند .

/ 0 نظر / 18 بازدید