ادبيات آزادی ۲۶

 

جامعه آزاد جامعه ايست که اجازه نقد ميدهد و نقد پذير است.

                                                                        پوپر

/ 2 نظر / 3 بازدید
امير حسين

طی چند روز اينده مطلبی استثنايی در مورد قاچاق دختران اپديت می شود

salam be maa ham sar bezanin