بذر انديشه آزادی ۱۱۲

به کمک دانائی  ميتوان خود را و ديگران را از بندگی و بينوائی رها ساخت علوم جديد را پايه گذاشت الهام بخش مبارزه عليه سانسور و سرکوب آزادی انديشه شدو محتوای نوينی به شان انسان داد.

                                                                                   کارل پوپر

/ 4 نظر / 3 بازدید
baran va shahram

سلام هرمز جان . با هات کاملا موافقم. به زودی شعرامو راجه به آزادی خواهيد خوند. بهم سر بزن مطلب جديد گذاشتم. باران

saeed hosenion

سلام دوست عزيز آزادي مقوله اي است كه با شعار مهيا نميگردد و نيازمند يك فرايند تاريخي و گذار از دوران سنت به مدرنيته است هر جند در دنيايي كه پست مدرن اساس تفكر مدرنيته را به چالش كشيده است و در دنيايي كه مفاهيم تخصصي تر و مبسوط تر مورد نقد قرار ميگيرند مفهوم خام ازدادي ميتواند مبهم و نامفهوم جلوه كند در هر حال ازادي را بايد با ابزار آن بدست آورد و اين ابزار زمان را براي نتيجه طلب ميكند و البته خواست فردي . موفق باشيد

باحسي به سرخي خون ايستاده ام

انگار شما ها باهم هستيد و هيشكي را به حلقه رفقا تون راه نمي ديد مهم نیست در هر حال پيروز باشيدبه من هم سر بزنيدآيا نبايد به كودك بگوييم كه در مملكت تو هستند بچه‌هايي كه رنگ گوشت و حتي پنير را ماه به ماه و سال به سال نمي‌بينند چرا كه عدهء قليلي مي‌خواهند هميشه «غاز سرخ كرده در شراب» سر سفره شان باشد. آيا نبايد به كودك بگوييم كه بيشتر از نصف مردم جهان گرسنه اند و چرا گرسنه اند و راه برانداختن گرسنگي چيست؟ آيا نبايد درك علمي و درستي از تاريخ و تكامل اجتماعات انساني به كودك بدهيم؟ چرا بايد بچه هاي شسته و رفته و بي‌لك و پيس و بي سر و صدا و مطيع تربيت كنيم؟

محمدرضا(وب نگار)

درود بر جناب مميزی...شب بر بالين ام، تيغ خاموشي را فرياد مي کند. چشم هايم به جايي خيره است، سوسوي روشني ، چشمک مي زند؛ و آه که مي رود و مي آيد.// سروقامت باشید