آزادی ۱۰

 

 

اين واژه  مانوس که چون  آب  روانست             در وادی تفتيده چه بی تاب و توانست

در نسل گذشته دو سه سالی بدرخشيد         تاريخچه اش مختصروجمع و جوانست

 

                                                                                   

 

/ 0 نظر / 11 بازدید