بند ۵ اعلاميه جهانی حقوق بشر

هيچکس را نميتوان شکنجه يا مجازات کرد يا با او رفتاری کرد که ظالمانه يا بر خلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
یسنا

سلام/ آقایون بازم فرمودند چشم، لحاظ می کنیم. فقط یکم دندون رو جگر بگذارید تا دولت عدالت بیاد، فعلاً

North Star

دولت مردمی همراه با کابينه ۷۰ ميليونی مطمئناْ اين حق را به اجرا در می آورد ..............