کشورهای اسلامی

بنام خداوند بخشندۀ مهربان

 

3 آذر ماه 1393

کشورهای اسلامی چقدراسلامی هستند؟

 و ایران در چه جایگاهی قرار دارد


تحقیقات دکتر شهرزاد رحمان و دکتر حسین عسکری از اساتید دانشگاه ژرژ واشینگتن آمریکا با عنوان کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستند؟ نتایج بسیار جالبی بدست داد. 
متغیرهای بکار رفته در ابعاد حقوق سیاسی، اقتصادی، و زیست محیطی، بر اساس قرآن و سنت پیامبر (ص) بوده است :

 

 مثلا ولایت به معنای محبت خداوند به انسان، و کرامت و میثاق به معنی تعهد انسان در برابر خالق و سایر مخلوقات، و خلافت به معنی توانمندی انسان برای بسط محبت خداوند و تغییرات درست در محیط خویش، و . . . که جمعا ١١٣ شاخص گردید

مثلا در بعد اقتصاد، شاخص سلامت، و عدم فساد، و ربا و بهره پول، در بعد آزادی مدنی، در امر به معروف و نهی از منکرِ صاحبان قدرت، و رعایت حقوق زنان بر اساس موازین اسلامی تا ١١٣ شاخص

نتیجۀ حاصله این که : اسلامی ترین کشور دنیا نیوزیلند ! و دوم لوکزامبورگ، سپس کشورهای ایرلند ، ایسلند ، فنلاند و . . . و تا رتبه ٣٧ کشور مسلمان نداشت. رتبه ٣٨ مالزی و رتبه متوسط کشورهای اسلامی ١٣٨ بود. ایران در رتبه ١۶٣ قرار گرفته است .

 

منبع : مجله "ایران فردا" تیرماه ٩٣ صفحه ١٢۵ از مقاله ای به قلم دکتر بنی اسدی

و اما آمار زیر مستقیماً از اصل مقالۀ چاپ شده در 2 Global Economy Journal  Volume 10, Issue 2010           Year اخذ شده است.

 

OVERALL ISLAMICITY INDEX RANK

Countries Overall Islamicity Index Rank 208 countries.

(OIC countries are highlighted)

OIC = Organization of Islamic committees or countries

 

 

 

New Zealand1

Luxembourg2

Ireland3

Iceland4

Finland5

Denmark6

Canada7

U.K.8

Australia9

Netherlands10

Austria11

Norway12

Switzerland13

Belgium14

Sweden15

Portugal16

Germany17

Bahamas18

France19

Czech Rep 20

Estonia21

Costa Rica22

Spain23

Barbados24

U. S.25

Slovenia26

Hong Kong,China27

Latvia28

Japan29

Malta30

Hungary31

SlovakRepublic32

Italy33

Chile34

Lithuania35

Cyprus36

Singapore37

Malaysia 38

Panama39

Trinidad and Tobago40

Poland41

Mauritius42

Croatia43

Gren 44

Namibia45

Greece46

Jamaica47

Kuwait 48

Uruguay49

South Africa50

Botswana51

St. Lucia52

Ghana53

Argentina54

Brazil55

Mexico56

Bulgaria57

El Salvador58

Philippines59

Dominica60

Israel61

Monaco62

Lesotho63

Bahrain 64

Brunei 65

Romania66

United Arab Emirates 67

Belize68

Andorra69

Cayman Islands70

Seychelles71

Fiji72

Uganda   73

Tanzania   74

Antigua and Barbuda   75

Gabon 76

Jordan 77

Thailand78

Grenada79

San Marino80

China81

Nicaragua82

Cape Verde83

Macao,China84

Tunisia 85

Colombia86

Dominican Republic87

Peru88

India89

Aruba90

Russian Federation91

Honduras92

Greenland93

Guyana 94

Netherlands Antilles 95

Mozambique 96

Mongolia 97

Macedonia, FYR 98

Oman 99

Suriname 100

Bosnia and Herzegovina101

Ukraine102

Turkey 103

Maldives 104

Liechtenstein105

Korea, Rep. 106

Kazakhstan 107

Timor‐Leste 107

Senegal 109

Albania 110

Moldova111

Qatar 112

Puerto Rico113

Armenia114

Kiribati115

Sri Lanka116

Georgia117

St. Kitts and Nevis118

Morocco 119

Northern Mariana120

Papua New Guinea121

Zambia122

Bolivia123

Gambia, The 124

Azerbaijan 125

Ecuador126

Guatemala127

Belarus128

Malawi129

Mali 130

Saudi Arabia 131

Burkina Faso 132

Vanuatu133

Vietnam134

Rwanda135

Paraguay136

KyrgyzRepublic 137

Korea, Dem. Rep. 138

Virgin Islands(U.S.) 139

Indonesia 140

Venezuela, RB 141

Madagascar142

Palau143

Kenya144

Guinea 145

Samoa146

Benin 147

Pakistan 148

Cuba149

New Caledonia150

Nepal151

Bangladesh 152

Egypt, Arab Rep. 153

Cambodia154

Tonga155

Burundi156

Swaziland157

Lebanon 158

Zimbabwe159

Algeria 160

Micronesia, Fed. Sts. 161

Cameroon 162

Iran, Islamic Rep. 163

Myanmar164

Central African Republic165

Bermuda166

Bhutan167

Sierra Leone 168

Afghanistan 169

Guam170

Congo, Dem. Rep. 171

Togo 172

Turkmenistan 173

Nigeria 174

Uzbekistan 175

Haiti176

Tajikistan 177

American Samoa178

Cote d'Ivoire179

Ethiopia180

French Polynesia181

Congo, Rep. 182

Equatorial Guinea183

Lao PDRSerbiaand 184

Montenegro185

SyrianArabRepublic 186

Marshall Islands187

Faeroe Islands188

Niger 189

GuineaBissau 190

Solomon Islands191

Sao Tome and Principe192

Djibouti 193

Liberia194

Mauritania 195

Libya 196

Chad 197

Yemen, Rep. 198

Angola199

/ 0 نظر / 18 بازدید