بذر انديشه عدالت و آزادی ۷۸

 

فکر آزادی همسال و معاصر ظلم و تعدی است و جنبش آزاديخواهی هميشه در اثر مظالم استبدادو آزار ستمگران بوجود آمده است .

                                                                        ويليام دوگلاس

/ 1 نظر / 4 بازدید
بهرام

با سلام به جناب مميزي عزيز ، من فكر مي كنم آزادي و آزادي خواهي فقط يك آرمان ويا حقيقت دست نيافتني باشند و ديگر هيچ!!