بذر انديشه آزادی ۲۱۷

اهميت حقيقی احزاب سياسی در اين است که چهار چوب لازم را فراهم مياورند تا توده ها بتوانند نخبگان را به خدمت خويش در آورند.

                                                                    هانا آرنت

/ 6 نظر / 4 بازدید
احمد

سلام/نميدانم توده خواندن مردم صحيح است يا خير؟/متاسفانه در کشور ما آنچه که به نام توده ناميده می شود از آنچه که نام نخبه بر خود دارد روشنفکتر است/در اين صورت تکليف اين صحبت هانا آرنت چه می شود؟/سبز باسيد

تارا از کلبه ی عشق

سلام دوست خوبم..اينبار اومدم دعوتت کنم آخه تولد کلبه عشقه و اسم شما رو هم جزو مهمونای اختصاصی نوشتم تو کلبه..............منتظرتم رفیـــــــــــــق

armaan

سلام..با نظر احمد تا حدودی موافقم..در ضمن من شرمنده شما شدم دو بار لطف کرده بوديد نظر داده بوديد..گرفتار بودم نتوانستم به وبلاگتان سر بزنم..مقايسه نوری و نايينی بسيار مطلب پخته ای بود..موفق و تندرست باشيد...به اميد فردای روشن برای من تو و تمام مردم دنيا

ايران امروز

سلام هرمز موفق باشی. مثل هميشه جمله ای کوتاه و راه گشا برای کسانی که بدنبال آموختن هستند.

mahdi

سلام .اين جمله هانا آرنت رو من هم خوندم اما وی اشاره می کند برای تحقق خود اين جمله شرايطی لازم است و آن اينکه حداقل های دموکراسی در يک جامعه فراهم باشد تا اينگونه محقق شود وگرنه احزاب در جوامع غير دموکراتيک کار خاصی نمی توانند انجام دهند.