سقراط

 
Drag Link/Photos HereDrop LinkDrop PhotoDrop Photos
 
What's on your mind?
 

 

 
 •  
  سال 480ق.م و در حالیکه خشایار شاه پادشاه ایران مشغول بهره گیری از فتوحات خود در شهر آتن بود .سقراط در کوچه و بازار به یحث می نشست . هسته اصلی بحثهای سقراط باطرف مقابل خود بگونه ای بود که شنونده به ضعف آرائ خود پی ببرد ودر نهایت خود را در بن بستی ببیند که مجبور شود درست را از نا درست تشخیص دهد .

  مادر سقراط قابله بود و سقراط مدعی بود که پیشه مادرش را

  دنبال میکندبه گفته وی "قابله خودش نمی زاید ، ب...لکه در زایمان به دیگران کمک میکند" بدین ترتیب سقراط معتقد بود که وظیفه اش یاری رساندن به دیگران است تا آرای خود را بیان کنند و ازحمل آن فارغ شوند .

  میان حضرت مسیح وسقراط شباهتهائی است که به چند مورد

  آن اشاره میکنم :

  1- هر دو ی آنها در سخنوری استاد بودند و گفتارشان جذاب و در عین حال پر ابهام بوده است .

  2- هیچیک از این دو اعتقادات و گفتار خود را مکتوب نکرده اند.

  3- هر دوی آنها معتقد بودند که در باره چیزی ارزشمندتر از وجودخودشان سخن میگویند .

  4- آن دو در برابر قدرتمندان فاسد جامعه قد علم کردند .

  5- با فساد وبیعدالتی به مبارزه برخاستند و این موضوع به قیمت جانشان تمام شد .

  6- این امکان برای آنان وجود داشت که طلب بخشش کنند وزندگی خود را نجات دهند اما هر دو معتقد بودند که چنین کاری خیانت به اعتقاداتشان است ،                                                                             لذا هر دو با سری افراشته به استقبال مرگ شتافتند
/ 0 نظر / 17 بازدید