اتحادیه

"همانطور که بانکها و موسسات صنعتی و اقتصادی جهان در هم ادغام میشوند ، انبوه کشورهای کوچک هم ناگزیر زیر یک پرچم در مییایند . "

                                                          پرفسور فضل الله رضا

/ 0 نظر / 18 بازدید