بذر انديشه آزادی۳۴۱

انواع بسياری ازحکومتها موردامتحان قرار گرفته و خواهد گرفت. هيچ کس ادعا نميکندکه دموکراسی کامل وسراسر عقلانی است و درحقيقت گاه گفته ميشود که دموکراسی بدترين نوع حکومت است البته بغير از حکومتهائی که تا بحال مورد امتحان قرار گرفته اند!

                                                           وينستون چرچيل

/ 4 نظر / 4 بازدید
رضا

سلام /عزیزدل برادر/ببخشید که دیرخدمت رسیدم .به روزم ودلیل تاخیرم را نوشته ام / تمامی نوشته هائی که دراين مدت نخوانده بودم /خواندم وحالشو بردم /موفق /مويد وپايدارباشيد

javad shokri

سلام..خوبی شما....بنظرم کم هزینه ترین و آسانترین راه برای حکومت دموکراسی هست...نه صرف بهترین راه

hamid

نغز و خواندنی.

نازنين

ولی دموکراسی بدم نيست . شايدم تو مغز ما اينطوری فرو کردن . در هرصورت عاليه .