بند ۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر

                 هر کس حق زندگي/ آزادی و امنيت شخصی دارد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعيد ميرمحمدي

خدا می خواست ما گمراه باشيم... هميشه مانده اين راه باشيم... خدا قسمت نکرده تا من و تو... شهيد کوی دانشگاه باشيم...

North Star

حق هميشه وجود دارد ولی چگونگی تحقق آن ؟!!!