آشنائی با واژه های سياسی

 

      پوپوليسم / عوام سالاری / پوپوليستها به پيشبرد اهداف سياسی

      توسط عامه مردم واعمال فشار بر نهادهای فاسد حکومتی بدون واسطه احزاب

      يا گروهها معتقدند . در پوپوليسم اراده جهت دار توده مردم نسبت به عدالتخواهی

      نقش بارز دارد ومعمولا رواج فساد درطبقه حاکم منجربه اين قبيل حرکات مقطعی

      ميگردد .  در ايران حذف وقتل نخبگان صادق وصميمی نظير : دکترکاظم سامی

      داريوش وپروانه فروهر - سعيدی سيرجانی- محمد مختاری -پوينده  -   زهرا

      کاظمی و و و و  که متاسفانه وبرخلاف مورد قتل رفيق حريری در لبنان از سوی

      قدرتمندان فاسد داخل وخارج کشور بر آنها سرپوش نهاده شد مزيد بر علت

       گرديد تا دولت پوپوليستی  زمام امور را بدست گيرد .

/ 1 نظر / 4 بازدید
aminmoj

با این حساب دولت قبلی هم پوپولیستی بود یه جورایی دیگه، نبود؟