فال حافظ

روزه يکسو شد و عيد آمد و دلها برخاست

می ز خمخانه به جوش آمد ومی بايد خواست

نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت

وقت رندی و طرب کردن رندان پيدا است

چه ملامت بود آن را که چنين باده خورد

اين چه عيب است بدين بيخردی وين چه خطاست

باده نوشی که در او روی و ريائی نبود

بهتر از زهد فروشی که در او روی و ريا است

ما نه رندان ريائيم و حريفان نفاق

آنکه او عالم سرُ است بدين حال گواست

فرض ايزد بگذاريم و به کس بد نکنيم

و آنچه گويند روا نيست نگوئيم روا است

چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم

باده از خون رزانست نه از خون شما است

اين چه عيب است کزان عيب خلل خواهد بود

ور بود نيز چه شد مردم بی عيب کجا است؟

/ 9 نظر / 4 بازدید
darvag82

با درود به دوست خبم متاسفانه می بينيم که حمايت شما از ياسر عرفات دليلی برای اثبات ادعاهای من است . شما از مردی تقدير می کنيد که نمااد تروريسم بين المللی بود شايد با مرگش فلسطين و اسرائيل به صلحی پايدار برسند در ضمن دوست دارم نظر شما را درمورد ارتباط چريکيسم با تروريسم بدانم . با سپاس پاينده ايران

North Star

باده نوشی به ز زهد فروشی ....زيبا بود

آرمان

سلام دوست عزیزم....چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم....راستی مردم بی عیب کجاست...ممنون ازت که به من سر زدی....

اردشير خان

هی اين فرد تنبل باز هم مينويسد......اردشير خان!

هادی

سلام. عيد شما مبارک البته با تاخيرات!