ادبيات آزادی ۲۹

 

آزادی بيش از همه ازدست کسانی ضربه ميخورد که برای نيل به آن کوتاه ترين راه را انتخاب ميکنند و سريعترين مرکب را.

                                                                      چه گوارا

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin