بذر انديشه عدالت و آزادی ۹۰

 

     آزادی دريائی متلاطم و طوفانی است   مردان ترسو آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح ميدهند.

                                                                           توماس جفرسون

/ 4 نظر / 3 بازدید
چشم آسمان

سلام از اينکه از کوچه ما رد شدی ممنون. همچنين از عکسهای ارسالی هم متشکرم. نميدونم چی شد اين جمله وبلاگ شما رو که خوندم يادمه دکتر شريعتی اومد. واقعا نميدونم چه ربطی داشت ولی احساسم گفت اونو بنویسم ... ... ... خدايا مسئوليتهای شيعه بودن را که علی وار بودن و علی وار زيستن و علی وار مردن است و علی وار پرستيدن و علی وار انديشيدن و علی وار جهاد کردن و علی وار سخن گفتن و علی وار سکوت کردن است تا آنجا که در توان اين بنده ناتوان علی است همواره فرا يادم آر ... ... ... شايد چون همنام عليم ... ... ... علی ابن ابيطالب يا علی شريعتی

کولی گل فروش

هيچ می دونی وبلاگ تو هم تقريبا مثل وبلاگ منه هر جفتمون سخن بزرگان رو می نويسيم با اين تفاوت که من اهل دلم تو اهل سياست;)