اتحادیه در جهان هولوگرافیک

 بنام خدا               جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

                                                                                    چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

                                                                                                                                       حافظ

 

اتحادیه در جهان هولوگرافیک

 

" نظریه هولوگرافیک هنوز ایده ای در حال شکل گرفتن است ، بیش و کم شبیه جزیره ای تازه سر از آب در آورده که فعالیتهای آتشفشانی اش نمیگذارد حدود و ثغور سواحل آن کاملا مشخص باشد. تا بحال فهمیده ایم جهان هولوگرام جهانی است که هر جزء و هر قطعه آن تمام خصوصیات و ویژگیهای کل را درون خود داشته باشد .

احساس اینکه همه حد و مرزها توهم است و تمایزی میان جزء و کل نیست و بهم پیوستگی ماهوی همه چیزها صحت دارد ویژگیهائی هستند که در جهان هولوگرافیک تعریف شده است .

با نگاهی به تاسیس اتحادیه های موجود در جهان که منظومه وار از یک نظم پنهان هولوگرافیک پیروی میکنند باید سریعا بخود آئیم واخم تلخ زمامداران ایران را که ناشی ازگرایش به انزوا و گوشه نشینی و تنهائی است بازکنیم .

 به این مسابقه تسلیحات اتمی بنگرید که در واقع گردابی است برخاسته از آزمندی انسان های از هم جدا مانده که پیوند با سایر افراد بشر را از یاد برده اند" .

نگاهی موشکافانه به اتحادیه های منطقه ای موجود و موفق شانگهای ،افریقا، عرب،اروپا و امارات که اغلب از ایران نیز به عنوان عضو ناظرو نه دائمی دعوت کرده اند گویای چند واقعیت است :

یکم – جهان با دقتی بسیار بسوی یک پارچگی پیش میرود .تقاضای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را بخاطر آورید.

دوم –جهانی شدن پس از آموزش و توفیق در منطقه گرائی آغاز میشود.کشورامارات متحده یک نمونه موفق در سطح جهان به شمار میرود .

سوم – اتحادیه های منطقه ای پس از تشکیل و تثبیت وتمرین کافی برای حل اختلافات داخلی از راههای مسالمت آمیزو نه جنگ و جدال، به یکدیگر گره خورده ونهایتا یکی میشوند.

/ 0 نظر / 12 بازدید